Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 249/07 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 249/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu.Działając na podstawie art. 36a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wobec nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty -


zarządza się co następuje:


§ 1


Powierza się Pani Halinie Kasyan stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu na okres od 15 października 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 249/07

Metryczka
  • opublikowano:
    31-12-2007 12:10
    przez: Witold Wołczyk
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl