Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 318/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-06-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), art. 77 2 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.) -

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 470/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu - wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik Nr 2 - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, wprowadzona niniejszym zarządzeniem została uzgodniona z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta w Przemyślu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, z mocą obowiązująca od 1 lipca 2023 r.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik1 3182023.pdf (281,32KB)

PDFZalacznik2 3182023.pdf (180,20KB)