Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Czwartaków 5

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.37.2022                                                               Przemyśl, dnia 22 czerwca 2023 r.

INFORMACJA

W dniu 14 czerwca 2023 r. został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2082 o powierzchni 0,0560 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00026242/6, położonej przy ul. Czwartaków 5 w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Do udziału w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 6 czerwca 2023 r., wpłaciła wadium w kwocie 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 222 200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Na nabywcę przedmiotowej nieruchomości została ustalona Pani Joanna Drapała.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta