Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych przy ul. Żolnierzy 2 Korpusu Polskiego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

        Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00090631/9, położonych w obrębie 203 miasta Przemyśla, oznaczonych jako:
1)  działka nr 1173/4 o powierzchni 0,2195 ha,
2)  działka nr 707 o powierzchni 0,1197 ha, działka nr 708 o powierzchni 0,1685 ha i działka nr 1195 o powierzchni 0,0444 ha,
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych.

        Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) upływa w dniu 18 lipca 2023 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz - dz. 1173-4 obr. 203 2023.pdf (294,55KB)

Wykaz - dz. 1173-4 obr. 203.jpeg

PDFWykaz - dz. 707 708 1195 obr. 203 2023.pdf (298,15KB)

Wykaz - dz. 707 708 1195 obr. 203.jpeg