Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Rzecznej 20 w Przemyślu.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00001576/5, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1393 o powierzchni 0,0174 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

     Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) upływa w dniu 18 lipca 2023 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz ul. Rzeczna 20.pdf (460,53KB)

wykaz - ul. Rzeczna 20.jpeg