Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


CVII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-06-19, godz. 09:00
w dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu Nr CVI z Sesji Rady Miejskiej z dnia 19.05.2023 r.
  PDFProtokół Nr CVI z Sesji Rady Miejskiej z dnia 19.05.2023 r.pdf (368,28KB)
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 4. Raport o stanie Gminy.
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy,
   PDFRaport o stanie gminy za 2022 r.pdf (6,64MB)
   PDFPismo przekazujące raport o stanie GMP za 2022 rok.pdf (31,69KB)
  2. debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania - proj. nr 98/2023
   PDF98.2023.pdf (435,14KB)
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
   PDFzarzadzenie-nr-1462023-prezydenta-miasta-z-dn-300323-r-w-spr-przyjecia-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2022-r_2289472.pdf (80,16MB)
   PDFinformacja-o-stanie-mienia-komunalnego-gmp-wg-stanu-na-dzien-31-grudnia-2022-r_2289475.pdf (30,28MB)
  2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
   PDFOpinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2022 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla.pdf (44,61KB)
   PDFUchwała Nr 11.55.2023 z dnia 16.06.2023 r. Skł. Orzekającego RIO w spr. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM w P-ślu o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2022 rok.pdf (1,01MB)
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   PDFRIO - w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta z wykonania budżetu za 2022 r.pdf (1,28MB)
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. proj. nr 99/2023
   PDF99.2023.pdf (450,89KB)
   PDFsprawozdanie-finansowe-za-2022-r.pdf (840,10KB)
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.- proj. nr 100/2023
   PDF100.2023.pdf (416,78KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla - proj. nr 104/2023.
  PDF104.2023.pdf (264,32KB)
  PDFzalacznik do 104.2023.pdf (669,40KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - proj. nr 91/2023.
   PDFproj. nr 91-2023.pdf (93,80KB)
   1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 105/2023.
    PDF105.2023.pdf (623,85KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu wprowadzającego zasady udzielenia dotacji celowych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2023 - 2026 - proj. nr 92/2023.
   PDFproj. nr 92-2023.pdf (718,53KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału Gminy Miejskiej Przemyśl w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego - proj. nr 93/2023.
   PDFproj. nr 93-2023.pdf (346,87KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 94/2023.
   PDFproj. nr 94-2023.pdf (104,01KB)
  5. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 64/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, określenia regulaminu prac komisji oraz wzoru protokołu, zawierającego wyniki oceny zgłoszonych propozycji zadań - proj. nr 95/2023.
   PDFproj. nr 95-2023.pdf (53,21KB)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla - proj. nr 96/2023. wraz z AUTOPOPRAWKĄ
   PDFproj. nr 96-2023.pdf (803,19KB)
   PDFautopoprawka do 96.2023.pdf (453,82KB)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 r. - proj. nr 97/2023.
   PDFproj. nr 97-2023.pdf (106,61KB)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 101/2023.
   PDFproj. nr 101-2023.pdf (164,03KB)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia od dnia 1 lipca 2023 wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej funkcjonującej na terenie miasta Przemyśla. - proj. nr 102/2023.
   PDFproj. nr 102-2023.pdf (83,68KB)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok- proj. nr 103/2023.
   PDFproj. nr 103-2023.pdf (73,62KB)
  11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr 64/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, określenia regulaminu prac komisji oraz wzoru protokołu, zawierającego wyniki oceny zgłoszonych propozycji zadań - proj. nr 106/2023.
   PDF106.2023.pdf (59,37KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 86/2023.
  PDFproj. nr 86-2023.pdf (128,94KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 87/2023.
  PDFproj. nr 87-2023.pdf (138,01KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 88/2023.
  PDFproj. nr 88-2023.pdf (65,35KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 89/2023.
  PDFproj. nr 89-2023.pdf (81,06KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych - proj. nr 90/2023 rok.
  PDFproj. nr 90-2023.pdf (30,48KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 85/2023.
  PDFproj. nr 85-2023.pdf (127,30KB)
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I kwartał 2023 roku.
  PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I kwartał 2023 roku.pdf (42,63KB)
  1. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.
   PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.pdf (953,40KB)
 14. Wystąpienia radnych.
 15. Zakończenie obrad.
Kategorie strony: Rada Miejska