Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnych przetargów na sprzedaż działek przy ul. Cegielnianej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.5,6,7,8.2022                                                               Przemyśl, dnia 01 czerwca 2023 r.

 

I N F O R M A C J A

      Na dzień 24 maja 2023 r. zostały ogłoszone i zorganizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 kolejne przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako:

działka nr 507/10 o pow. 0,1677 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9 oraz udział wynoszący 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/7 o pow. 0,0848 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, z ceną wywoławczą 65 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

-   działka nr 507/11 o pow. 0,1848 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9 oraz udział wynoszący 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/7 o pow. 0,0848 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, z ceną wywoławczą 75 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

-   działka nr 507/12 o pow. 0,1867 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9 oraz udział wynoszący 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/7 o pow. 0,0848 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, z ceną wywoławczą 65 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

działka nr 507/13 o pow. 0,1505 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9 oraz udział wynoszący 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/7 o pow. 0,0848 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, z ceną wywoławczą 50 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

      Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych (w wyznaczonym terminie do dnia 16 maja 2023 r. nikt nie wpłacił wadiów), przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta