Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 325 o powierzchni 0,0056 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051538/2, położonej przy ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu.

          Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 3 lipca 2023 r.

PDFwykaz GN.6840.6.2023.pdf (341,72KB)