Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach na sprzedaż nieruchomości ogłoszonych na dzień 14 czerwca 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

            Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 14 czerwca 2023 r. zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

  • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr 268/2 o powierzchni 0,0020 ha, nr 269/2 o powierzchni 0,0031 ha, nr 276 o powierzchni 0,0048 ha oraz nr 281 o powierzchni 0,0133 ha, wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bielskiego, godzina 9:00,
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2082 o powierzchni 0,0560 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Czwartaków 5, godzina 9:30.

              Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta