Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


CVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-05-19, godz. 09:00
w w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu


Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów Nr: CIII z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 19.04.23 r. oraz Nr CIV z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.04.23 r.
  PDFProtokół Nr CIII z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 19.04.23 r.pdf (64,77KB)
  PDFProtokół Nr CIV z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.04.23 r.pdf (169,43KB)
 3. Informacja o awansie drużyny "Eurobus" do FOGO Futsal Ekstraklasy.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 72/2023 + AUTOPOPRAWKA.
  PDFproj. nr 72-2023.pdf (129,13KB)
  PDFautopoprawka do proj. 72.2023.pdf (828,59KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 73/2023
  PDFproj. nr 73-2023.pdf (75,79KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. - proj. nr 74/2023
  PDFproj. nr 74-2023.pdf (346,29KB)
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl - proj. nr 75/2023
  PDFproj. nr 75-2023.pdf (91,72KB)
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 51/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat oraz zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl - proj. nr 76/2023
  PDFproj. nr 76-2023.pdf (82,37KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl - proj. nr 82/2023.
   PDF82.2023.pdf (568,88KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - proj. nr 83/2023.
   PDF83.2023.pdf (537,43KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 rok. - proj. nr 77/2023
  PDFproj. nr 77-2023.pdf (81,73KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 r. - proj. nr 81/2023
  PDFproj. nr 81-2023.pdf (76,30KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - proj. nr 78/2023
  PDFproj. nr 78-2023.pdf (800,58KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl" - proj. nr 79/2023
  PDFproj. nr 79-2023.pdf (908,91KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - proj. nr 80/2023
  PDFproj. nr 80-2023.pdf (468,80KB)
 15. Wystąpienia radnych.
 16. Zakończenie obrad.
Kategorie strony: Rada Miejska