Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia wojewody podkarpackiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadana pn.: „Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”.

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 marca 2023 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836 z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Z A W I A D A M I A

że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 2/23, z dnia 01 lutego 2023 r., znak: I-VI.7840.1.46.2022, udzielającej PKN Orlen S.A. w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, pozwolenia na budowę inwestycji pn.Budowa trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadana pn.: „Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”.

Odwołanie wraz z aktami sprawy, zgodnie z art. 133 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zostało przekazane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Z up. WOJEWODY  PODKARPACKIEGO

(-)

Marta Jakowska

Zastępca  Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Plik do pobrania: PDFObwieszczenia wojewody podkarpackiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania.pdf (525,65KB)