Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

CII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


CII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-03-27, godz. 09:00
w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów: Nr XCIX z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.2023 r., Nr CI z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 02.03.2023 r., Nr C z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.23 r. g. 14:00, Nr C z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 20.02.23 r. g. 15:20
  PDFProtokół Nr CI z dn.02.03.23 r.pdf (213,03KB)
  PDFProtokół Nr XCIX z dn. 20.02.23 r.pdf (423,68KB)
  PDFProtokół Nr C z dn. 20.02.23 r. g. 15.20 WIDEOKONFERENCJA.pdf (183,33KB)
  PDFProtokół Nr C z dn. 20.02.23 r. g. 1400.pdf (52,39KB)
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Przemyskiej Biblioteki im. Ignacego Krasickiego - proj. nr 53/2023.
   PDFproj. nr 53-2023.pdf (120,00KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 42/2023.
  PDFproj. nr 42-2023.pdf (149,73KB)
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. -proj. nr 47/2023.
  PDFproj. nr 47-2023.pdf (74,32KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 48/2023.
  PDFproj. nr 48-2023.pdf (129,95KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.- proj. nr 49/2023.
  PDFproj. nr 49-2023.pdf (67,66KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 51/2023 r.
  PDFproj. nr 51-2023.pdf (87,26KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 52/2023 r.
  PDFproj. nr 52-2023.pdf (115,70KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu do udziału w pracach Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. - proj. nr 40/2023.
  PDFproj. nr 40-2023.pdf (72,18KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2023 roku. - proj. nr 44/2023.
  PDFproj. nr 44-2023.pdf (1,09MB)
  PDFOdpowiedź Prezydenta Miasta na opinię Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Nadzieja.pdf (2,17MB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty - proj. nr 38/2023.
  PDFproj. nr 38-2023.pdf (267,70KB)
  PDFAutopoprawka do proj. nr 38-2023.pdf (74,37KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( ZIT ) mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl służącą realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. -proj. nr 46/2023.
  PDFproj. nr 46-2023.pdf (87,55KB)
 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 172/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie obsługi osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z poza terenu miasta Przemyśla do Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom. - proj. nr 39/2023.
  PDFproj. nr 39-2023.pdf (367,24KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2023 roku. - proj. nr 41/2023.
  PDFproj. nr 41-2023.pdf (133,70KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 45/2023.
  PDFproj. nr 45-2023.pdf (158,46KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 54/2023
   PDFproj. nr 54-2023.pdf (500,00KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 55/2023
   PDFproj. nr 55-2023.pdf (503,87KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 56/2023
   PDFproj. nr 56-2023.pdf (514,35KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 57/2023
   PDFproj. nr 57-2023.pdf (502,51KB)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 58/2023
   PDFproj. nr 58-2023.pdf (489,23KB)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – proj. nr 59/2023
   PDFproj. nr 59-2023 anonimizacja .pdf (755,43KB)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej remontu górnej części ulicy Marcina Bielskiego w Przemyślu – proj. nr 60/2023.
   PDFproj. nr 60-2023 anonimizacja .pdf (545,37KB)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na dyrektora CKZiU nr 1 w Przemyślu – proj. nr 61/2023.
   PDFproj. nr 61-2023 anonimizacja .pdf (518,29KB)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji mieszkańca, dotyczącej wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe do Ministra Finansów – proj. nr 62/2023.
   PDFproj. nr 62-2023 anonimizacja .pdf (495,52KB)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do pracowni plastycznej przy ul. Borelowskiego 9 w Przemyślu – proj. nr 63/2023.
   PDFproj. nr 63-2023 anonimizacja .pdf (469,71KB)
  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na decyzję Wydziału Architektury tut. Urzędu Miejskiego w Przemyślu – proj. nr 64/2023.
   PDFproj. nr 64-2023 anonimizacja .pdf (543,55KB)
  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – proj. nr 65/2023.
   PDFproj. nr 65-2023.pdf (567,35KB)
 17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 43/2023.
  PDFproj. nr 43-2023.pdf (110,35KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udziału w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 50/2023.
  PDFproj. nr 50-2023.pdf (113,14KB)
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej w Przemyślu na 2023 rok oraz sprawozdań z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej za 2022 rok.
  PDFKSW - Plan pracy na 2023 r.pdf (202,66KB)
  PDFSPRAWOZDANIE KSW za 2022 r.pdf (1,25MB)
  PDFKGM - Plan pracy na 2023 r.pdf (742,80KB)
  PDFKGM - SPRAWOZDANIE za 2022 r.pdf (1,24MB)
 20. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 01.10.22 r. do 31.12.22 r.pdf (1,07MB)
 21. Wystąpienia radnych.
 22. Zakończenie obrad.
Kategorie strony: Rada Miejska