Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz komisyjnym opisaniu nieruchomości dla 4 działek - „Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko” w związku z

W związku z rozpoczynającą się inwestycją pn. „Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko” publikujemy zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz komisyjnym opisaniu nieruchomości dla 4 działek gdzie nie brak adresów korespondencyjnych do właścicieli.

ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH I TERMINIE KOMISYJNEGO OPISANIA NIERUCHOMOŚCI
PRZED ROZPOCZECIEM RÓBÓT BUDOWLANYCH


PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Naftowa 8 (dalej jako „PGNiG Technologie” lub „Generalny Wykonawca” ) na podstawie zawartej z PKN Orlen S.A. (dalej jako „Inwestor”) umowy nr DIS2.0810.21.22 z dnia 07.09.2022 r., w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836, ze zm.) oraz wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego decyzje:

 • numer 1/4/21 z dnia 08.07.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 
 • numer 2/23 z dnia 01.02.2023 pozwolenia na budowę

zawiadamia, że w dniu 28-03-2023r. o godzinie 9:30-10:00 w obecności rzeczoznawcy majątkowego odbędzie się komisyjne opisanie części nieruchomości położonej w:
Województwo: podkarpackie
Gmina: Miasto Przemyśl
Obręb: 209
Działka nr: 161; Księga Wieczysta nr: PR1P/00012324/4
w celu realizacji Inwestycji pn. „Budowa trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadania pn.:”Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”” po którymnastąpi zajęcie ww. części nieruchomości.

Przedstawiciel Inwestora

Kierownik Projektu

Marek Barzyk


Informacje dla właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego

 1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zostaną przeprowadzone oględziny ww. nieruchomości oraz sporządzony protokół opisujący stan nieruchomości. Czynności te zostaną wykonane komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego, przedstawiciela wykonawcy robót i właściciela nieruchomości. Po zakończeniu robót budowlanych ponownie odbędą się komisyjne oględziny nieruchomości, a w protokole zostaną opisane wszystkie szkody powstałe po budowie. 
 2. Prosimy o udział w oględzinach i stawienie się z aktualnym dowodem osobistym. Podczas oględzin obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości jest obowiązkowa. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały pełnomocnictwo do występowania w imieniu nieobecnych. Wzór pełnomocnictwa w załączeniu.
 3. Brak obecności właściciela/li podczas wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał protokolarnego opisania nieruchomości przed rozpoczęciem robót. Wówczas protokół zostanie spisany komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego i przedstawiciela Wykonawcy Robót. 
 4. Sporządzony protokół (przed i po zakończeniu robót) będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. Odszkodowanie za szkody fizyczne i majątkowe powstałe podczas realizacji Inwestycji zostanie ustalone po zakończeniu budowy przez Wojewodę Śląskiego w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją i wypłacone przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty ostateczności tej decyzji.
 5. Dane o wielkości obszaru przewidzianego do zajęcia przez plac budowy na ww. nieruchomości, można uzyskać od Wykonawcy Robót. Osoba pobierająca dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązana jest poinformować Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wyłączeniu z dopłat powierzchni zajętej przez plac budowy w terminie 15 dni (dotyczy płatności bezpośrednich oraz działań PROW 2021-2025) od faktycznego zajęcia nieruchomości albo o tą powierzchnie skorygować wniosek składany do ARiMR.
 6. Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku zmiany adresu wnosi się o przekazanie tej informacji telefonicznie, pod numer telefonu lub adres e-mail wskazane poniżej.

Kontakt do przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych:
Kierownik Budowy Pan Marcin Morawski tel: 538-308-158


Załączniki:

 1. Informacja RODO
 2. Wzór pełnomocnictwaZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH I TERMINIE KOMISYJNEGO OPISANIA NIERUCHOMOŚCI
PRZED ROZPOCZECIEM RÓBÓT BUDOWLANYCH


PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Naftowa 8 (dalej jako „PGNiG Technologie” lub „Generalny Wykonawca” ) na podstawie zawartej z PKN Orlen S.A. (dalej jako „Inwestor”) umowy nr DIS2.0810.21.22 z dnia 07.09.2022 r., w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836, ze zm.) oraz wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego decyzje:

 • numer 1/4/21 z dnia 08.07.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 
 • numer 2/23 z dnia 01.02.2023 pozwolenia na budowę

zawiadamia, że w dniu 28-03-2023r. o godzinie 11:00-11:30 w obecności rzeczoznawcy majątkowego
odbędzie się komisyjne opisanie części nieruchomości
położonej w:

Województwo: podkarpackie
Gmina: Miasto Przemyśl
Obręb: 209
Działka nr: 195; Księga Wieczysta nr: BRAK
w celu realizacji Inwestycji pn. „Budowa trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadania pn.:”Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”” po którym nastąpi zajęcie ww. części nieruchomości.

Przedstawiciel Inwestora

Kierownik Projektu

Marek Barzyk

Informacje dla właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego

 1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zostaną przeprowadzone oględziny ww. nieruchomości oraz sporządzony protokół opisujący stan nieruchomości. Czynności te zostaną wykonane komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego, przedstawiciela wykonawcy robót i właściciela nieruchomości. Po zakończeniu robót budowlanych ponownie odbędą się komisyjne oględziny nieruchomości, a w protokole zostaną opisane wszystkie szkody powstałe po budowie. 
 2. Prosimy o udział w oględzinach i stawienie się z aktualnym dowodem osobistym. Podczas oględzin obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości jest obowiązkowa. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały pełnomocnictwo do występowania w imieniu nieobecnych. Wzór pełnomocnictwa w załączeniu.
 3. Brak obecności właściciela/li podczas wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał protokolarnego opisania nieruchomości przed rozpoczęciem robót. Wówczas protokół zostanie spisany komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego i przedstawiciela Wykonawcy Robót. 
 4. Sporządzony protokół (przed i po zakończeniu robót) będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. Odszkodowanie za szkody fizyczne i majątkowe powstałe podczas realizacji Inwestycji zostanie ustalone po zakończeniu budowy przez Wojewodę Śląskiego w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją i wypłacone przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty ostateczności tej decyzji.
 5. Dane o wielkości obszaru przewidzianego do zajęcia przez plac budowy na ww. nieruchomości, można uzyskać od Wykonawcy Robót. Osoba pobierająca dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązana jest poinformować Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wyłączeniu z dopłat powierzchni zajętej przez plac budowy w terminie 15 dni (dotyczy płatności bezpośrednich oraz działań PROW 2021-2025) od faktycznego zajęcia nieruchomości albo o tą powierzchnie skorygować wniosek składany do ARiMR.
 6. Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku zmiany adresu wnosi się o przekazanie tej informacji telefonicznie, pod numer telefonu lub adres e-mail wskazane poniżej.

Kontakt do przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych:
Kierownik Budowy Pan Marcin Morawski tel: 538-308-158

Załączniki:

 1. Informacja RODO
 2. Wzór pełnomocnictwa


ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH I TERMINIE KOMISYJNEGO OPISANIA NIERUCHOMOŚCI
PRZED ROZPOCZECIEM RÓBÓT BUDOWLANYCH


PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Naftowa 8 (dalej jako „PGNiG Technologie” lub „Generalny Wykonawca” ) na podstawie zawartej z PKN Orlen S.A. (dalej jako „Inwestor”) umowy nr DIS2.0810.21.22 z dnia 07.09.2022 r., w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836, ze zm.) oraz wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego decyzje:

 • numer 1/4/21 z dnia 08.07.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 • numer 2/23 z dnia 01.02.2023 pozwolenia na budowę

zawiadamia, że w dniu 29-03-2023r. o godzinie 12:00-12:30 w obecności rzeczoznawcy majątkowego
odbędzie się komisyjne opisanie części nieruchomości
położonej w:

Województwo: podkarpackie
Gmina: Miasto Przemyśl
Obręb: 214
Działka nr: 302/1; Księga Wieczysta nr: PR1P/00092257/7
w celu realizacji Inwestycji pn. „Budowa trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadania pn.:”Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”” po którym nastąpi zajęcie ww. części nieruchomości.

Przedstawiciel Inwestora

Kierownik Projektu

Marek Barzyk

Informacje dla właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego

 1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zostaną przeprowadzone oględziny ww. nieruchomości oraz sporządzony protokół opisujący stan nieruchomości. Czynności te zostaną wykonane komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego, przedstawiciela wykonawcy robót i właściciela nieruchomości. Po zakończeniu robót budowlanych ponownie odbędą się komisyjne oględziny nieruchomości, a w protokole zostaną opisane wszystkie szkody powstałe po budowie. 
 2. Prosimy o udział w oględzinach i stawienie się z aktualnym dowodem osobistym. Podczas oględzin obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości jest obowiązkowa. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały pełnomocnictwo do występowania w imieniu nieobecnych. Wzór pełnomocnictwa w załączeniu.
 3. Brak obecności właściciela/li podczas wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał protokolarnego opisania nieruchomości przed rozpoczęciem robót. Wówczas protokół zostanie spisany komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego i przedstawiciela Wykonawcy Robót. 
 4. Sporządzony protokół (przed i po zakończeniu robót) będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. Odszkodowanie za szkody fizyczne i majątkowe powstałe podczas realizacji Inwestycji zostanie ustalone po zakończeniu budowy przez Wojewodę Śląskiego w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją i wypłacone przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty ostateczności tej decyzji.
 5. Dane o wielkości obszaru przewidzianego do zajęcia przez plac budowy na ww. nieruchomości, można uzyskać od Wykonawcy Robót. Osoba pobierająca dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązana jest poinformować Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wyłączeniu z dopłat powierzchni zajętej przez plac budowy w terminie 15 dni (dotyczy płatności bezpośrednich oraz działań PROW 2021-2025) od faktycznego zajęcia nieruchomości albo o tą powierzchnie skorygować wniosek składany do ARiMR.
 6. Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku zmiany adresu wnosi się o przekazanie tej informacji telefonicznie, pod numer telefonu lub adres e-mail wskazane poniżej.

Kontakt do przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych:
Kierownik Budowy Pan Marcin Morawski tel: 538-308-158

Załączniki:

 1. Informacja RODO
 2. Wzór pełnomocnictwaZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH I TERMINIE KOMISYJNEGO OPISANIA NIERUCHOMOŚCI
PRZED ROZPOCZECIEM RÓBÓT BUDOWLANYCH


PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Naftowa 8 (dalej jako „PGNiG Technologie” lub „Generalny Wykonawca” ) na podstawie zawartej z PKN Orlen S.A. (dalej jako „Inwestor”) umowy nr DIS2.0810.21.22 z dnia 07.09.2022 r., w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836, ze zm.) oraz wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego decyzje:

 • numer 1/4/21 z dnia 08.07.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 
 • numer 2/23 z dnia 01.02.2023 pozwolenia na budowę

zawiadamia, że w dniu 29-03-2023r. o godzinie 13:00-13:30 w obecności rzeczoznawcy majątkowego odbędzie się komisyjne opisanie części nieruchomości położonej w:
Województwo: podkarpackie
Gmina: Miasto Przemyśl
Obręb: 214
Działka nr: 302/3; Księga Wieczysta nr: BRAK
w celu realizacji Inwestycji pn. „Budowa trzech odcinków gazociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi w ramach zadania pn.:”Przebudowa kolektora DN300 – KGZ Hurko”” po którym nastąpi zajęcie ww. części nieruchomości.

Przedstawiciel Inwestora

Kierownik Projektu

Marek Barzyk

Informacje dla właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego

 1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych zostaną przeprowadzone oględziny ww. nieruchomości oraz sporządzony protokół opisujący stan nieruchomości. Czynności te zostaną wykonane komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego, przedstawiciela wykonawcy robót i właściciela nieruchomości. Po zakończeniu robót budowlanych ponownie odbędą się komisyjne oględziny nieruchomości, a w protokole zostaną opisane wszystkie szkody powstałe po budowie. 
 2. Prosimy o udział w oględzinach i stawienie się z aktualnym dowodem osobistym. Podczas oględzin obecność właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości jest obowiązkowa. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością i nie wszyscy właściciele mają możliwość stawienia się na gruncie, ważne aby osoby obecne na spotkaniu posiadały pełnomocnictwo do występowania w imieniu nieobecnych. Wzór pełnomocnictwa w załączeniu.
 3. Brak obecności właściciela/li podczas wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał protokolarnego opisania nieruchomości przed rozpoczęciem robót. Wówczas protokół zostanie spisany komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego i przedstawiciela Wykonawcy Robót. 
 4. Sporządzony protokół (przed i po zakończeniu robót) będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. Odszkodowanie za szkody fizyczne i majątkowe powstałe podczas realizacji Inwestycji zostanie ustalone po zakończeniu budowy przez Wojewodę Śląskiego w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją i wypłacone przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty ostateczności tej decyzji.
 5. Dane o wielkości obszaru przewidzianego do zajęcia przez plac budowy na ww. nieruchomości, można uzyskać od Wykonawcy Robót. Osoba pobierająca dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zobowiązana jest poinformować Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wyłączeniu z dopłat powierzchni zajętej przez plac budowy w terminie 15 dni (dotyczy płatności bezpośrednich oraz działań PROW 2021-2025) od faktycznego zajęcia nieruchomości albo o tą powierzchnie skorygować wniosek składany do ARiMR.
 6. Zawiadomienie dokonywane jest na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku zmiany adresu wnosi się o przekazanie tej informacji telefonicznie, pod numer telefonu lub adres e-mail wskazane poniżej.

Kontakt do przedstawiciela Wykonawcy Robót Budowlanych:
Kierownik Budowy Pan Marcin Morawski tel: 538-308-158

Załączniki:

 1. Informacja RODO
 2. Wzór pełnomocnictwa

 

Załączniki: PDFZawiadomienie_o_opisie_nieruchomosci.pdf (95,37KB)