Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XCIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XCIX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-02-20, godz. 09:00
w Dużej Sali Narad, nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Przyjęcie protokołu Nr XCVIII z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.01.2023 r.
   PDFProtokół nr XCVIII z posiedzenia RM z dn 13.01.23 r.pdf (699,04KB)
 2. Wystąpienie Pana Wojciecha Bobowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego oraz Pana dr Pawła Treflera prof. PANS, Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi - proj. nr 35/2023.
   PDFproj. nr 35-2023.pdf (473,76KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto II " proj. nr 30/2023.
  PDFproj. nr 30-2023.pdf (268,53KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielonka I - północ" - proj. nr 31/2023.
  PDFproj. nr 31-2023.pdf (8,97MB)
  PDFzał. graficzny do proj. nr 31-2023.pdf (253,40KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 27/2023.
  PDFproj. nr 27-2023.pdf (1,15MB)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 172/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania obsługi osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z poza terenu miasta Przemyśla do Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom - proj. nr 19/2023.
  PDFproj nr 19-2023.pdf (87,31KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - proj. nr 34/2023.
  PDFproj. nr 34-2023.pdf (1,04MB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatne pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu poniesionych na ten cel wydatków i określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc - proj. nr 32/2023.
  PDFproj. nr 32-2023.pdf (1,11MB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) - proj. nr 23/2023.
  PDFproj. nr 23-2023.pdf (650,22KB)
  PDFzał. do proj. nr 23.2023 - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu SECAP.pdf (3,01MB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu adaptacji miasta Przemyśla do zmian klimatu - proj. nr 24/2023.
  PDFproj. nr 24-2023.pdf (609,82KB)
  PDFzał. do proj. nr 24.2023 - Plan adaptacji miasta Przemyśla do zmian klimatu.pdf (2,89MB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. - proj. nr 29/2023.
  PDFproj. nr 29-2023.pdf (3,33MB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 21/2023.
  PDFproj nr. 21-2023.pdf (116,50KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 25/2023.
  PDFproj. nr 25-2023.pdf (504,88KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 26/2023.
  PDFproj. nr 26-2023.pdf (680,19KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 28/2023.
  PDFproj. nr 28-2023.pdf (711,71KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 22/2023.
  PDFproj. nr 22-2023.pdf (101,10KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 33/2023.
  PDFproj. nr 33-2023.pdf (345,90KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2023 rok. - proj. nr 20/2023.
  PDFproj. nr 20-2023.pdf (86,54KB)
 20. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej za II, III i IV kwartał 2022 r.
  PDFSprawozdanie z Działalności Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2022 r.pdf (569,14KB)
  PDFSprawozdanie z Działalności Komisji Rewizyjnej za III kwartał 2022 r.pdf (199,94KB)
  PDFSprawozdanie z Działalności Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2022 r.pdf (193,61KB)
 21. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Przemyślu na 2023 rok oraz sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Przemyślu za 2022 rok.
  PDFPlan Pracy KRS na 2023 r.pdf (81,18KB)
  PDFSprawozdanie z działalności KRS za 2022 r.pdf (126,28KB)
  PDFPlan Pracy KBF na 2023 r.pdf (46,60KB)
  PDFSprawozdanie z działalności KBF za 2022 r.pdf (287,21KB)
  PDFSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji za 2022 r.pdf (101,13KB)
  PDFPlan pracy Komisji Edukacji na 2023 r.pdf (64,52KB)
 22. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III i IV kwartał za 2022 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał RM za III i IV kwartał 2022 r.pdf (610,78KB)
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w 2022 r.
  PDFSprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.pdf (168,76KB)
 24. Wystąpienia radnych.
 25. Zakończenie obrad.
Kategorie strony: Rada Miejska