Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Cegielnianej - działka nr 507/9

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.4.2022                                                                       Przemyśl, dnia 9 lutego 2023 r.

INFORMACJA

            Na dzień 1 lutego 2023 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr  PR1P/00051368/9, oznaczonej jako działka nr 507/9 o powierzchni 0,1395 ha w obrębie 213 m. Przemyśla.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

Jedna osoba, która wniosła wadium do przetargu w kwocie 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100) brutto, po terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. po dniu 24 stycznia 2023 r., nie została dopuszczona do uczestniczenia w przetargu.

            Z uwagi na powyższe, ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejny przetarg ustny nieograniczony, zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta