Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sarbiewskiego 10

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.58.2022                                                               Przemyśl, dnia 2 lutego 2023 r.

INFORMACJA

Na dzień 25 stycznia 2023 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2294 o powierzchni 0,0545 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000520/1, położonej przy ul. Macieja Sarbiewskiego 10 w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 17 stycznia 2023 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta