Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30/2023 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 stycznia 2023 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i wyższych oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r., poz. 1082 z późn.zm.)

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, na rok szkolny 2023/2024, określa się następujące terminy:

L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2023 r.

do 22.03.2023 r.

od 04.05.2023 r.

do 19.05.2023 r.

2

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego.

UWAGA Do prób sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

od 08.03.2023 r.

do 09.03.2023 r.

od 10.05.2023 r.

do 11.05.2023 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

10.03.2023r.

12.05.2023 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U. 2021, poz. 1082 z późn.zm.)

od 01.03.2023 r.

do 24.03.2023 r.

od 04.05.2023 r.

do 26.05.2023 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2023 r.

02.06.2023 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11.04.2023 r.

do 18.04.2023 r.

od 02.06.2023 r.

do 12.06.2023 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.04.2023 r.

13.06.2023 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu oraz komisjom rekrutacyjnym powołanym przez dyrektorów szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Przemyśl.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun