Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Fabrycznej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.9.2022                                                 

I N F O R M A C J A

        Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, położonej w obrębie 213 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 507/15 o powierzchni 0,2975 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 20 lutego 2023 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz dz. 507-15 obr. 213.pdf (287,94KB)

wykaz dz. 507-15 obr. 213.jpeg