Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XCVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


XCVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2023-01-13, godz. 09:00
w Dużej Sali Narad, nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
  1. Przyjęcie protokołów.
   PDFLXXXIX protokół z sesji z dnia 10.08.22 r.pdf (197,12KB)
   PDFLXXXVIII protokół z sesji z dnia 28.06.22 r.pdf (799,89KB)
   PDFXC protokół z sesji z dnia 05.09.22 r.pdf (388,12KB)
   PDFXCI protokół z sesji z dnia 19.09.22 r.pdf (358,96KB)
   PDFXCI protokół z sesji z dnia 21.09.22 r.pdf (34,03KB)
   PDFXCI protokół z sesji z dnia 27.09.22 r.pdf (187,77KB)
   PDFXCII protokół z sesji z dnia 17.10.22 r.pdf (549,80KB)
   PDFXCIII protokół z sesji z dnia 21.11.22 r.pdf (806,52KB)
   PDFXCIV protokół z sesji z dnia 16.11.22 r.pdf (90,14KB)
   PDFXCV protokół z sesji z dnia 01.12.22 r.pdf (188,35KB)
   PDFXCVI protokół z sesji z dnia 19.12.22 r.pdf (792,41KB)
   PDFXCVII protokół z sesji z dnia 07.12.22 r.pdf (144,14KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 229/2022
  PDFproj nr 229-2022.pdf (168,70KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 230/2022
  PDFproj nr 230-2022.pdf (107,45KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego obradowania Rady Miejskiej w Przemyślu - proj. nr 1/2023
  PDFproj. nr 1-2023.pdf (54,60KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 12/2023
   PDFproj nr 12-2023.pdf (547,88KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 2/2023
  PDFproj. nr 2-2023.pdf (60,18KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 3/2023
  PDFproj. nr 3-2023.pdf (91,02KB)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjecia Programu Pomocy "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+ i osób niepelnosprawnych 50 + " na rok 2023 - proj. nr 4/2023
  PDFPismo Wojewody ws. wszczęcia postepowania uchwała Nr 210-2022.pdf (61,04KB)
  PDFproj nr 4-2023.pdf (89,28KB)
  1. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Przemyśla - proj. nr 18/2023.
   PDF18.2023.pdf (424,55KB)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego na rok 2023 pn. "Prowadzenie sklepu społecznego". - proj. nr 5/2023
  PDFPismo Wojewody ws. wszczęcia postepowania uchwała Nr 212-2022.pdf (62,46KB)
  PDFproj nr 5-2023.pdf (86,27KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 6/2023
  PDFproj. nr 6-2023.pdf (52,49KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych. - proj. nr 7/2023
   PDFproj nr 7-2023.pdf (97,10KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydentowi Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2023 r. - proj. nr 8/2023
   PDFproj nr 8-2023.pdf (79,36KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydentowi Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 r. - proj. nr 9/2023
   PDFproj nr 9-2023.pdf (207,14KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydentowi Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 r. - proj. nr 10/2023
   PDFproj nr 10-2023.pdf (81,01KB)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 11/2023
   PDFproj nr 11-2023.pdf (866,17KB)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 13/2023
   PDFproj nr 13-2023.pdf (92,01KB)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydentowi Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2023 r. - proj. nr 14/2023
   PDFproj nr 14-2023.pdf (90,84KB)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego rzadowego programu " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu poniesionych na ten cel wydatków i określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc . - proj. nr 15/2023
   PDFproj nr 15-2023.pdf (136,56KB)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok - proj. nr 16/2023
   PDFproj. nr 16-2023.pdf (93,91KB)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej - proj. nr 17/2023
   PDFproj. nr 17-2023 2.pdf (248,02KB)
 11. Wystąpienia radnych.
 12. Zakończenie obrad.