Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 715/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-12-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 maja 2022r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Na podstawie § 1 Uchwały Nr 47/97 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat lub sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 193/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 maja 2022r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmienionego Zarządzeniem Nr 355/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19.07.2022r., Zarządzeniem Nr 562/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14.11.2022r. oraz Zarządzeniem Nr 653/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 09.12.2022r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 dot. Hali Sportowej przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;2) Załącznik Nr 2 dot. Krytej Pływalni przy ul. 22-go Stycznia 8 w Przemyślu, otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 3) Załącznik Nr 3 dot. siłowni, fitness, sauny, jacuzzi i rollena przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia; 4) Załącznik Nr 11 dot. boiska sportowego oraz świetlicy na terenie stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu, który otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r.

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

DOCXZałącznik nr 1 7152022.docx (6,66KB)

 

DOCXZałącznik nr 2 7152022.docx (8,98KB)

DOCXZałącznik nr 3 7152022.docx (7,13KB)

DOCXZałącznik nr 4 7152022.docx (6,55KB)