Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwala Nr 215/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących seniorów 65+ z terenu Miasta Przemyśla na 2023 rok".

Uchwala Nr 215/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących seniorów 65+ z terenu Miasta Przemyśla na 2023 rok".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Uchwala się Program Osłonowy „Teleopieka dla potrzebujących seniorów 65+ z terenu Miasta Przemyśla na 2023 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                                               §2

Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy Miejskiej Przemyśl.

                                                                                               §3

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

                                                                                               §4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Bal


PDFUchwała Nr 215.2022.pdf (554,54KB)