Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 213/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie desygnowania radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Uchwała Nr 213/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 grudnia 2022 r.

 

w sprawie desygnowania radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 222/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2017 r. poz. 803 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Spośród radnych desygnuje się dwóch przedstawicieli do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej:

 

  1. Pani Małgorzata Gazdowicz
  2. Pan Dariusz Lasek

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr 90/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Robert Bal


PDFUchwała Nr 213.2022.pdf (262,80KB)