Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 210/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+ i osób niepełnosprawnych 50+" na rok 2023.

UCHWAŁA NR 210/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 19 grudnia 2022 r.


w sprawie przyjęcia Programu Pomocy "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+ i osób niepełnosprawnych 50+" na rok 2023.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Przemyśluuchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się lokalny Program Pomocy "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+ i osób niepełnosprawnych 50+" na rok 2023 zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu, o którym mowa w § 1 zabezpieczone będą w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Bal

 

 


PDF   Uchwała Nr 2102022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19-12-2022 w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70 i.pdf (464,24KB)

DOCXZałącznik nr 1 2102022.docx (9,77KB)

DOCXZałącznik nr 2 2102022.docx (6,56KB)

DOCXZałącznik nr 3 2102022.docx (6,69KB)