Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XCVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


XCVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-12-19, godz. 09:00
w Dużej Sali Narad, nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 196/2022
  PDFproj-nr-196-2022.pdf (566,56KB)
 4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok – proj. nr 197/2022
   PDFproj-nr-197-2022.pdf (4,19MB)
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  6. podjęcie uchwały budżetowej.
   PDFproj-nr-197-2022.pdf (4,19MB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+ i osób niepełnosprawnych 50+" na rok 2023 - proj. nr 204/2022.
  PDFproj nr 204.2022.pdf (247,34KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części Placu Legionów w Przemyślu na Zaułek Wolontariuszy - proj. nr 210/2022.
  PDFproj. nr. 210-2022.pdf (99,24KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego " Teleopieka dla potrzebujących seniorów 65+ z terenu Miasta Przemyśla na 2023 rok" - proj. nr 211/2022.
  PDFproj nr 211-2022.pdf (291,25KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu. - proj. nr 212/2022
  PDFproj nr. 212-2022.pdf (164,78KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej funkcjonującej na terenie miasta Przemyśla na rok 2023 - proj. nr 213/2022
  PDFproj nr 213-2022.pdf (70,91KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i przekazania go do zaopiniowania - proj. nr 214/2022.
  PDFproj. nr 214-2022.pdf (484,72KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Przemyśla i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu - proj. nr 215/2022.
  PDFproj. nr 215-2022.pdf (155,22KB)
 12. Wystąpienia radnych.
 13. Zakończenie obrad.