Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wojewody podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego udział 13/110 części w prawie własności działki nr 71, położonej w obrębie 203 miasta Przemyśla

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów


OGŁOSZENIE Z DNIA 28.11.2022 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.),

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, w sprawie stwierdzenia, że:

udział 13/110 części w prawie własności działki nr 71 o pow. 0.4896 ha, położonej w obrębie 203 miasta Przemyśla (która przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków oznaczona była jako działka nr 1784, w dzielnicy Żurawica), zajętej w dniu 31 grudnia 1998r. pod publiczną drogę lokalną miejską – ulicę Zakopiańską w Przemyślu, stał się z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

W związku z powyższym osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. udziału w prawie własności tej nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Nieruchomości PUW w Przemyślu, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 16 (tel. 16-678-50-51 wew. 214). Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą N-VI.7533.5.8.2022.


Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
( - )
Eugeniusz Legenc
Kierownik Oddziału
w Wydziale Nieruchomości
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załączniki: PDFOgłoszenie_wojewody_podkarpackiego_Zakopiańska.pdf (213,94KB)