Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 191/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rady.


Uchwała Nr 191/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rady

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) - Rada Miejska w Przemyślu

 

     uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się radnego Dariusza Laska z funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Przemyślu w związku ze złożoną pisemną rezygnacją z ww. funkcji.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFuchwała nr 191-2022.pdf (365,11KB)