Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 188/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr 188/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się radnego Andrzeja Zapałowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemyślu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFuchwała nr 188-2022.pdf (190,40KB)