Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 187/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.


Uchwała Nr 187/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr 12/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji Skarg, Wniosków i Petycji z późn. zm. dokonuje się zmiany polegającej na powołaniu radnego Andrzeja Zapałowskiego do składu osobowego ww. Komisji.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFuchwała nr 187-2022.pdf (190,89KB)