Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 186/2022 r. Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.


Uchwała Nr 186/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 21 listopada 2022 r.

 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.t.j.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr 10/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady, z późn. zm.  dokonuje się zmiany polegającej na powołaniu radnego Pawła Kanieckiego do składu osobowego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFuchwała nr 186-2022.pdf (362,06KB)