Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 184 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ustalenia ich zakresów działania.

Uchwała Nr 184/2022

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ustalenia ich zakresów działania.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ustalenia ich zakresów działania wprowadza się następujące zmiany:

„1) W §1 skreśla się pkt 5), oraz pkt 6),

 2) W§1 dopisuje się pkt 10) w brzmieniu: „Komisja Kultury, Promocji i Turystyki”,

 3) W §2 ust.1 skreśla się pkt 5) oraz pkt 6),

 4) W §2 ust. 1 dopisuje się pkt 8) w brzmieniu: „Kultury, Promocji i Turystyki należą sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego miasta oraz działających i funkcjonujących w nim osób i instytucji, współpracy z miastami partnerskimi, a także z zakresu promocji miasta, upowszechniania turystyki, rozwoju bazy i oferty turystycznej”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Robert Bal


PDFuchwała nr 184-2022.pdf (294,74KB)