Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XCIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


XCIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-11-21, godz. 09:00
w dużej Sali Narad,nr 18 I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

 1. Złożenie ślubowania przez radnego.
  PDFPostanowienie Nr 40-2022 Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Przemyślu.pdf (29,13KB)
 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości występem grupy przedszkolnej z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2022 roku - proj. nr 200/2022
   PDFproj. nr 200-2022.pdf (112,01KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 201/2022.
   PDFproj. nr 201-2022.pdf (178,33KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok- proj. nr 198/2022.
   PDFproj. nr 198-2022.pdf (68,48KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności- proj. nr 182/2022.
  PDFproj. nr 182-2022.pdf (357,84KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Przemyśla- proj. nr 177/2022.
  PDFproj. nr 177-2022.pdf (130,71KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie miasta Przemyśla- proj. nr 178/2022.
  PDFproj. nr 178-2022.pdf (149,71KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe świadczone w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl oraz zasad odpłatności i wysokości opłat dodatkowych - proj. Nr 187/2022
  PDFproj. nr 187-2022.pdf (859,43KB)
  PDFOpinie do proj. nr 187-2022.pdf (66,78KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na lata 2022 - 2025- proj. nr 174/2022.
  PDFproj. nr 174-20022.pdf (123,09KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie obsługi osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z poza terenu miasta Przemyśla do Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom - proj. nr 169/2022
  PDFproj. nr 169-2022.pdf (266,77KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kosztu za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- proj. nr 175/2022.
  PDFproj. nr 175-2022.pdf (78,58KB)
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną - proj. nr 170/2022.
  PDFproj. nr 170-2022.pdf (100,99KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych- proj. nr 183/2022.
  PDFproj. nr 183-2022.pdf (110,02KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - proj. nr 172/2022
  PDFproj. nr 172-2022.pdf (576,17KB)
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania- proj. nr 181/2022.
  PDFproj. nr 181-2022.pdf (73,23KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r.- proj. nr 184/2022.
  PDFproj. nr 184-2022.pdf (538,31KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r.- proj. nr 185/2022.
  PDFproj. nr 185-2022.pdf (88,53KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 171/2022.
  PDFproj. nr 171-2022.pdf (85,21KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 173/2022.
  PDFproj. nr 173-2022.pdf (316,60KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. - proj. nr 176/2022
  PDFproj. nr 176-2022.pdf (95,81KB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok- proj. nr 179/2022.
  PDFproj. nr 179-2022.pdf (192,38KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok- proj. nr 180/2022.
  PDFproj. nr 180-2022.pdf (71,89KB)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok- proj. nr 186/2022.
  PDFproj. nr 186-2022.pdf (66,93KB)
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady i ustalenia ich zakresów działania wraz z autopoprawką - proj. nr 188/2022
  PDFproj. nr 188-2022.pdf (58,58KB)
  PDFAutopoprawka do proj. nr 188-2022.pdf (34,20KB)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 189/2022
  PDFproj. nr 189-2022.pdf (46,15KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 202/2022.
   PDF202.2022.pdf (40,42KB)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 190/2022
  PDFproj. nr 190-2022.pdf (46,06KB)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - proj. nr 191/2022
  PDFproj. nr 191-2022.pdf (39,25KB)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - proj. nr 192/2022
  PDFproj. nr 192-2022.pdf (40,69KB)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - proj. nr 193/2022
  PDFproj. nr 193-2022.pdf (38,85KB)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rady - proj. nr 194/2022
  PDFproj. nr 194-2022.pdf (51,18KB)
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń - proj. nr 203/2022.
   PDFproj. nr 203-2022.pdf (87,86KB)
 31. Wystąpienia radnych.
 32. Zakończenie obrad.