Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o ODWOŁANIU kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Bilana 2

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.40.2022                                                        Przemyśl, dnia 24 października 2022 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 2018 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.)

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

odwołuje

ogłoszony pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r. znak jw. na dzień 2 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Włodzimierza Bilana 2 w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 41 o powierzchni 0,0981 ha i nr 42 o powierzchni 0,0188 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00059859/4.

Przetarg odwołuje się z powodu przeznaczenia nieruchomości na cele publiczne.

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta