Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XCII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XCII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-10-17, godz. 09:00
w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


 Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Wręczenie laureatom Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielonka III" - proj. nr 153/2022.
  PDF153.2022.pdf (12,52MB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 159/2022.
  PDF159.2022.pdf (1,47MB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 154/2022.
  PDF154.2022.pdf (920,76KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 155/2022.
  PDF155.2022.pdf (1,53MB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 156/2022.
  PDF156.2022.pdf (504,35KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 160/2022.
   PDF160.2022.pdf (3,30MB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 164/2022.
   PDFproj. nr 164-2022.pdf (67,63KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 166/2022.
   PDF166.2022.pdf (298,56KB)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r. - proj. nr 165/2022.
   PDF165.2022.pdf (629,19KB)
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz dziennymi opiekunami - proj. nr 144/2022.
  PDF144.2022.pdf (680,14KB)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 158/2022.
  PDF158.2022.pdf (573,04KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Przemyskiego Programu Stypendialnego - proj. nr 157/2022.
  PDF157.2022.pdf (1,95MB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 145/2022
  PDF145.2022.pdf (403,05KB)
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do określania dla Przewodniczącego Rady Miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej - proj. nr 161/2022.
   PDF161.2022.pdf (516,87KB)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 167/2022.
   PDF167.2022.pdf (354,79KB)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 168/2022.
   PDF168.2022.pdf (355,17KB)
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2022 roku - proj. nr 162/2022
   PDFproj. nr 162-2022.pdf (125,54KB)
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego Państwa, finansowanej ze srodków własnych budzetu Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 163/2022 wraz z autopoprawką.
   PDFproj. nr 163-2022.pdf (82,24KB)
   PDFuchwala-nr-54-2022.pdf (200,80KB)
   PDFautopoprawka do 163.2022.pdf (32,85KB)
 12. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r..pdf (8,38MB)
 13. Sprawozdania z realizacji uchwały nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla - za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
  PDFSprawozdania z realizacji uchwały nr 1102011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. - GN.pdf (487,34KB)
  PDFSprawozdania z realizacji uchwały nr 1102011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. - GL.pdf (353,02KB)
 14. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I-II kwartał 2022 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I-II kwartał 2022 r..pdf (6,64MB)
 15. Wystąpienia radnych.
 16. Zakończenie obrad.