Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 476/2022 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA z dnia 30-09-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W § 30
1) po pkt 27 dodaje się pkt. 28 o treści: „organizowanie oraz koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej,”
2) po pkt 28 dodaje się pkt. 29 o treści: „reprezentowanie prezydenta w kontaktach z mediami i opinią publiczną,”
3) po pkt 29 dodaje się pkt. 30 o treści: „autoryzowanie wywiadów prasowych z upoważnienia prezydenta,”
4) po pkt 30 dodaje się pkt. 31 o treści: „monitoring i analiza przekazów medialnych, w tym reagowanie na publikacje mające istotne znaczenie dla wizerunku miasta poprzez przygotowywanie replik, sprostowań i odpowiedzi,”
5) po pkt 31 dodaje się pkt. 32 o treści: „organizowanie i obsługa techniczna konferencji prasowych oraz spotkań z przedstawicielami mediów, przygotowywanie innych publicznych przedsięwzięć organizowanych przez wydział,”
6) po pkt 32 dodaje się pkt. 33 o treści: „prowadzenie obsługi fotograficznej i relacji wideo imprez oraz spotkań z udziałem prezydenta oraz gromadzenie materiałów fotograficznych i wideo na potrzeby wydziału,”
7) po pkt 33 dodaje się pkt. 34 o treści: „przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej na polecenie prezydenta,”
8) po pkt 34 dodaje się pkt. 35 o treści: „obsługa i redagowanie oraz sprawowanie nadzoru nad:
a) portalem gospodarczym ,
b) Miejskim Serwisem Informacyjnym,


9) po pkt 35 dodaje się pkt 36 o treści: „realizowanie zadań związanych z uczestnictwem prezydenta w patronatach i komitetach honorowych.”,

2. W § 37 skreśla się pkt 4 oraz pkt od 33 do 40.
3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik2 476/2022.pdf (123,50KB)