Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XC Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


XC Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-09-05, godz. 15:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek.pdf (314,38KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 121/2022.
  PDF121.2022.pdf (637,04KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 129/2022.
  PDFproj. nr 129-2022.pdf (133,45KB)
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - proj. nr 122/2022.
  PDFproj. nr 122-2022.pdf (586,47KB)
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl - proj. nr 123/2022.
  PDFproj. nr 123-2022.pdf (115,93KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej - proj. nr 118/2022.
  PDFproj. nr 118-2022.pdf (228,01KB)
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 124/2022.
  PDF124.2022.pdf (3,34MB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 125/2022.
  PDF125.2022.pdf (457,19KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - proj. nr 126/2022.
  PDF126.2022.pdf (539,59KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 127/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2022 r. - proj. nr 120/2022.
  PDFproj. nr 120-2022.pdf (69,20KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 130/2022.
  PDF130.2022.pdf (1,42MB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 131/2022.
  PDF131.2022.pdf (1,45MB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 128/2022.
  PDF128.2022.pdf (816,75KB)
 15. Zakończenie obrad.