Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

TBS - Zaproszenie do składania ofert na wybór Wykonawcy robót instalacyjno - budowlanych

Strona archiwalna

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu ul. Równa 2, 37-700 Przemyśl zaprasza do składania ofert na zawarcie umowy wyboru Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: 

Przebudowa osiedlowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę opadową z połaci dachowej budynków przy ul. generała J. Wysockiego w Przemyślu 24 ”

Wartość robót  budowlano-instalacyjnych powyżej 130 000 zł.  

Oferta powinna zawierać:

  • kwotę wynagrodzenia,
  • datę  wykonania umowy,
  • wykaz wykonanych tożsamych zleceń,
  • doświadczenie w wskazanym obszarze - polisę ubezpieczeniową OC od działalności gospodarczej na kwotę 200 000 zł

Przy wyborze Wykonawcy oceniana będzie wartość za realizację umowy i termin wykonania usługi.  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

Oferty w zamkniętych  kopertach proszę składać w siedzibie spółki:

TBS spółka z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Równa 2 z dopiskiem „ Oferta przetargowa”

Termin składania ofert :  27.07.2022 r godz. 1300

Dokumentacja projektowa udostępniana będzie do wglądu w biurze spółki od 9 00 - 1400 lub mailowo. Wszelkich informacji związanych z niniejszym postępowaniem udziela Józef Różycki - tel. 509 027 495.

W załączeniu projekt umowy.

Zapraszamy do składania  ofert wszystkich zainteresowanych niezależnie od formy organizacjo-prawnej oferenta.

DOCXUMOWA O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.docx (19,21KB)