Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Sarbiewskiego 10 w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu, oznaczonej jako:

działka nr 2294 o powierzchni 0,0545 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00000520/1, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Macieja Sarbiewskiego 10, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r.

PDFwykaz GN.6840.58.2022.pdf (489,04KB)

wykaz GN.6840.58.2022.jpeg