Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej przy ul. Czwartaków 5 w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu, oznaczonej jako:

1)działka nr 2082 o powierzchni 0,0560 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00026242/6, zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Czwartaków 5, przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r.

PDFwykaz GN.6840.37.2022.pdf (290,41KB)

wykaz GN.6840.37.2022.jpeg