Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w rejonie ul. Skorupki

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako: działka nr 435/5 o powierzchni 0,0025 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00056773/6 i działka nr 1810/2 o powierzchni 0,0447 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00001635/7, obie w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. ks. Ignacego Skorupki w Przemyślu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFwykaz GN.6840.57.2022.pdf (343,48KB)

wykaz GN.6840.57.2022.jpeg