Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 104/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Uchwała Nr 104/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), po zapoznaniu się ze:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  4. informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Przemyśl,
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela się Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 104 2022.pdf (193,01KB)