Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 103/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Uchwała Nr 103/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 103 2022.pdf (192,05KB)