Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 102/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania.

Uchwała Nr 102/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania.

Na podstawie art. 28aa ust. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela się Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 102 2022.pdf (189,99KB)