Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 101/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2022 rok.

Uchwała Nr 101/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2022 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

postanawia:

§ 1

Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Maciej Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 101/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Przemyśl, dnia 14 stycznia 2022 r.

BRM.0012.1.1.2022

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU NA 2022 r.

 1. Gospodarka finansowo – ekonomiczna.
 1. Ocena realizacji budżetu za 2021 r. oraz przedstawienie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie absolutorium.
 2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. – III kwartał 2022 r.,
 3. Ocena aktywności Urzędu Miejskiego i jego jednostek w zakresie przygotowywania wniosków o aplikacje środków zewnętrznych pozabudżetowych, aktywności i współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz ministerstw.
 1. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 1. Ocena działań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (grunty, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, spółki miejskie, jednostki organizacyjne oraz zakłady budżetowe).
 1. Przestrzeganie realizacji postanowień Statutu i uchwał Rady Miejskiej.
 2. Realizacja bieżących zadań miasta.
 3. Przedstawienie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta.
 4. Inne działania.
 1. Podejmowanie działań zleconych przez Radę Miejską,
 2. Współdziałanie z komisjami Rady Miejskiej,
 3. Współpraca z komórkami kontrolnymi Urzędu Miejskiego.

Plan pracy jest dokumentem otwartym, który może podlegać uzupełnianiu i aktualizowaniu, w zależności od potrzeb oraz występujących problemów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 101 2022.pdf (203,35KB)