Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 99/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28-06-2022 zmieniająca Uchwałę Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla

Uchwała Nr 99/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 czerwca 2022 r.


zmieniająca Uchwałę Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Na rok 2023 określa się kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla w wysokości 2.260.000 zł.”
2. W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Do Kategorii I należą zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców Miasta niezależnie od miejsca zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 475.000 zł.”
2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,Do Kategorii III należą zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 6.000 zł.”
3) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się następujące limity na poszczególne Kategorie:
1) Kategoria I – nie więcej niż 41,9 % kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski,
2) Kategoria II – nie więcej niż 55,4 % kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski,
3) Kategoria III – nie więcej niż 2,7 % kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.”

3. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały:
7. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


DZ. URZ. WOJ. 2022.2592
Ogłoszony: 07.07.2022

 
 
 

 


 

PDF   Uchwała Nr 99/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28-06-2022 zmieniająca Uchwałę Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.pdf (2,57MB)

PDFZalacznik1 99/2022.pdf (548,15KB)

PDFZalacznik2 99/2022.pdf (641,33KB)

PDFZalacznik3 99/2022.pdf (402,51KB)

PDFZalacznik4 99/2022.pdf (402,90KB)

PDFZalacznik5 99/2022.pdf (400,26KB)