Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 98/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Uchwała Nr 98/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie 10% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 18 wraz z udziałem wynoszącym 66/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 726 o powierzchni 0,0140 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00054252/4 oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 98 2022.pdf (200,03KB)