Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości polożonych przy ul. Kaczmarskiego, przeznaczonych do zbycia.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.59.1,2.2022                                                    

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00087660/7, położonych w obrębie nr 206 miasta Przemyśla, oznaczonych jako:

-  działka nr 676/2 o powierzchni 0,0179 ha,

- działka nr 676/3 o powierzchni 0,0061 ha i działka nr 676/4 o powierzchni 0,0010 ha,

przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 17 sierpnia 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz - dz. 676-2 obr. 206.pdf (287,95KB)

PDFWykaz - dz. 676-3, 676-4 obr. 206.pdf (289,10KB)

Wykaz - GN.6840.59.1.2022.jpeg

Wykaz - GN.6840.59.2.2022.jpeg