Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Różanej 2

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.45.2022                                                                                                     Przemyśl, dnia 30 czerwca 2022 r.

INFORMACJA

Na dzień 22 czerwca 2022 r. został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, w skład której wchodziły działki: nr 1353 o powierzchni 0,0454 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00059582/1, nr 1355 o powierzchni 0,0140 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00053566/1 i nr 1356 o powierzchni 0,0103 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00113229/6, wszystkie w obrębie 207 m. Przemyśl, położonej przy ul. Różanej 2 w Przemyślu.

Cena wywoławcza została określona na kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Do udziału w przetargu została dopuszczona jedna spółka, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 14 czerwca 2022 r., wpłaciła wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 202 000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony.

Na nabywcę nieruchomości została ustalona AJ PROFIBUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chmielniku.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta