Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Cegielnianej,

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.4,5,7,8,9.2022                                                        Przemyśl, dnia 30 czerwca 2022 r.

 

I N F O R M A C J A

      Na dzień 22 czerwca 2022 r. zostały ogłoszone i zorganizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 kolejne przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako:

działka nr 507/9 o pow. 0,1395 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, z ceną wywoławczą 60 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

działka nr 507/10 o pow. 0,1677 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9 oraz udział wynoszący 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/7 o pow. 0,0848 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, z ceną wywoławczą 90 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

-   działka nr 507/12 o pow. 0,1867 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9 oraz udział wynoszący 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/7 o pow. 0,0848 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, z ceną wywoławczą 95 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

działka nr 507/13 o pow. 0,1505 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9 oraz udział wynoszący 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/7 o pow. 0,0848 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, z ceną wywoławczą 75 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

-   działka nr 507/15 o pow. 0,2975 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, z ceną wywoławczą 300 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT),

        Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych (w wyznaczonym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. nikt nie wpłacił wadiów), przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta