Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż działki nr 507/11 obręb 213, ul. Cegielniana.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.6.2022                                                                  Przemyśl, dnia 30 czerwca 2022 r.

 

I N F O R M A C J A

          Na dzień 22 czerwca 2022 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, oznaczonej jako działka nr 507/11 o pow. 0,1848 ha położonej w obrębie 213 m. Przemyśla oraz udziału wynoszącego 1/6 niewydzieloną część w nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00115996/7, oznaczonej jako działka nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha, położonej w obrębie 213 m. Przemyśla.

         Cena wywoławcza została określona na kwotę 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

        Do udziału w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o kolejnym przetargu tj. do dnia 14 czerwca 2022 r., wpłaciła wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto.

          Z uwagi na fakt, iż osoba dopuszczona do udziału w przetargu nie stawiła się na  przetargu, ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejny przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta