Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokali niezamieszkałych w Przemyślu

 

Przemyśl, dnia 24.06.2022

PGM/TTE/PŻ/432/2022

 

dotyczy: zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokali niezamieszkałych w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu, działając w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokali niezamieszkałych w Przemyślu, obejmującej wykonanie:

  1. Projektu     budowlanego    będącego     podstawą     do     uzyskania    decyzji o pozwoleniu na budowę
  2. Projektu technicznego.
  3. Przedmiaru robót.
  4. Kosztorysu inwestorskiego. w zakresie jak w poniższej tabeli:

 

Nr. zad. Adres Pow [m2] Zakres prac Kontakt w sprawie dostępu do lokali
1 Lwowska 5/11 78,73 - wymiana instalacji wod-kan z urządzeniami,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- postawienie kuchni i 2 pieców kaflowych,
- skucie i wykonanie nowych tynków,
- malowanie pomieszczeń,
- wymiana 4 okien,
- wymiana drzwi wejściowych
- dobudowa 4 szt wentylacji,
- dobudowa przewodu dymowego,
- montaż 2 szt wkładów kominowych,
- remont kominów ponad dachem
 
 
2 Grottgera 9/10 81,77

- wymiana instalacji wod-kan z urządzeniami,
- wymiana instalacji elektrycznej,

- przebudowa instalacji gazowej,

- zakup i montaż kuchni gazowej,

- zakup i montaż pieca gazowego 2-funkc.,
- montaż wkładu kominowego 2-płaszcz.,
- wykonanie instalacji c.o. i cwu,
- rozbiórka 2 szt pieców kaflowych,
- demontaż boazerii ściennych,
- skucie i wykonanie nowych tynków,
- uzupełnienie płytek ściennych w łazience,
- ułożenie płytek ściennych w kuchni,
- malowanie pomieszczeń,
- wymiana 6 okien,
- wymiana drzwi wejściowych i wewn.
- remont posadzek.
 

 
3 Smolki 30/4 36,04

- wykonanie nowych łazienek,
- wymiana instalacji wod-kan z urządzeniami,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji gazowej,
- zakup i montaż kuchni gazowej,
- zakup i montaż pieców gazowych 2-funkc.,
- montaż wkładów kominowych 2-płaszcz.,
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,

- wykonanie instalacji c.o. i cwu,
- rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,
- skucie i wykonanie nowych tynków,
- malowanie pomieszczeń,
- wymiana okien i drzwi balkonowych
- wymiana drzwi wejściowych i wewn.
- wymiana i remont podłóg.
 

 
3 Smolki 30/8 58,89

- wykonanie nowych łazienek,
- wymiana instalacji wod-kan z urządzeniami,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji gazowej,
- zakup i montaż kuchni gazowej,
- zakup i montaż pieców gazowych 2-funkc.,
- montaż wkładów kominowych 2-płaszcz.,
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,

- wykonanie instalacji c.o. i cwu,
- rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,
- skucie i wykonanie nowych tynków,
- malowanie pomieszczeń,
- wymiana okien i drzwi balkonowych
- wymiana drzwi wejściowych i wewn.
- wymiana i remont podłóg.
 

 
4 Rakoczego 2/5 27,50  - wykonanie nowej łazienki (dla lokali nr 10 i 11),    
 - wymiana instalacji wod-kan z urządzeniami,    
 - wymiana instalacji elektrycznej,    
 - wykonanie instalacji gazowej,    
 - zakup i montaż kuchni gazowych,    
- zakup i montaż pieców gazowych 2-funkc.,                    
- montaż wkładów kominowych 2-płaszcz.,                                           
 - dobudowa przewodów wentylacyjnych,                    
 - wykonanie instalacji c.o. i cwu,    
 - rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,    
 - malowanie pomieszczeń,    
 - wymiana okien i drzwi balkonowych,    
 - wymiana drzwi wejściowych i wewn.    
- wymiana podłóg w kuchniach i pokojach    
 
 
4 Rakoczego 2/10 31,56

- wykonanie nowej łazienki (dla lokali nr 10 i 11),    
- wymiana instalacji wod-kan z urządzeniami,    
- wymiana instalacji elektrycznej,    
- wykonanie instalacji gazowej,        - zakup i montaż kuchni gazowych,             - zakup i montaż pieców gazowych 2-funkc.,                    
 - montaż wkładów kominowych 2-płaszcz.,    
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,    - wykonanie instalacji c.o. i cwu,    
 - rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,    
 - malowanie pomieszczeń,    
 - wymiana okien i drzwi balkonowych,    
 - wymiana drzwi wejściowych i wewn.    
 - wymiana podłóg w kuchniach i pokojach    

 
4 Rakoczego 2/11 70,37 - wykonanie nowej łazienki (dla lokali nr 10 i 11),    
- wymiana instalacji wod-kan z urządzeniami,    
- wymiana instalacji elektrycznej,    
- wykonanie instalacji gazowej,    
- zakup i montaż kuchni gazowych,            - zakup i montaż pieców gazowych 2-funkc.,                    
- montaż wkładów kominowych 2-płaszcz.,                                         
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,   - wykonanie instalacji c.o. i cwu,    
- rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,    
- malowanie pomieszczeń,    
- wymiana okien i drzwi balkonowych,    
- wymiana drzwi wejściowych i wewn.    
- wymiana podłóg w kuchniach i pokojach    
 
 
  Grunwaldzka 41a/2 18,21 - likwidacja instalacji gazowej,
- wymiana urządzeń sanitarnych,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- zakup i montaż kuchni elektrycznej,
- zakup i montaż elektr. podgrzewacza wody,
- wykonanie ogrzewania elektrycznego,
- rozbiórka kuchni kaflowej,
- remont tynków na ścianach i sufitach,
- malowanie pomieszczeń,
- wymiana 2 okien i drzwi balkonowych,
- wymiana drzwi wejściowych i 2 szt wewn.,
- wymiana podłóg,
- sprawdzenie przewodów wentylacyjnych
 
 
6 Herburtów 42/4 21,00 - wykonanie nowych łazienek,    
- wykonanie instalacji wod-kan,    
- wymiana instalacji elektrycznej,    
- zakup i montaż kuchni elektrycznych,    
- zakup i montaż elektr. podgrzewaczy wody,    
- wykonanie ogrzewania elektrycznego,   
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,  - rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,    
- remont tynków na ścianach i sufitach,    
- malowanie pomieszczeń,    
- wymiana okien,    
- wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych,    
- wymiana podłóg na gruncie,    
- osuszenie pomieszczeń,    
- wykonanie izolacji ścian i podłóg,    
- uzupełnienie tynków na elewacjach
 
6 Herburtów 42/5 21,00 - wykonanie nowych łazienek,    
- wykonanie instalacji wod-kan,    
- wymiana instalacji elektrycznej,    
- zakup i montaż kuchni elektrycznych,    
- zakup i montaż elektr. podgrzewaczy wody,    
- wykonanie ogrzewania elektrycznego,   
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,  - rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,    
- remont tynków na ścianach i sufitach,    
- malowanie pomieszczeń,    
- wymiana okien,    
- wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych,    
- wymiana podłóg na gruncie,    
- osuszenie pomieszczeń,    
- wykonanie izolacji ścian i podłóg,    
- uzupełnienie tynków na elewacjach
 
6 Herburtów 42/6 20,36 - wykonanie nowych łazienek,    
- wykonanie instalacji wod-kan,    
- wymiana instalacji elektrycznej,    
- zakup i montaż kuchni elektrycznych,    
- zakup i montaż elektr. podgrzewaczy wody,    
- wykonanie ogrzewania elektrycznego,   
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,  - rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,    
- remont tynków na ścianach i sufitach,    
- malowanie pomieszczeń,    
- wymiana okien,    
- wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych,    
- wymiana podłóg na gruncie,    
- osuszenie pomieszczeń,    
- wykonanie izolacji ścian i podłóg,    
- uzupełnienie tynków na elewacjach
 
6 Herburtów 42/7     44,58 - wykonanie nowych łazienek,    
- wykonanie instalacji wod-kan,    
- wymiana instalacji elektrycznej,    
- zakup i montaż kuchni elektrycznych,    
- zakup i montaż elektr. podgrzewaczy wody,    
- wykonanie ogrzewania elektrycznego,   
- dobudowa przewodów wentylacyjnych,  - rozbiórka pieców i kuchni kaflowych,    
- remont tynków na ścianach i sufitach,    
- malowanie pomieszczeń,    
- wymiana okien,    
- wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych,    
- wymiana podłóg na gruncie,    
- osuszenie pomieszczeń,    
- wykonanie izolacji ścian i podłóg,    
- uzupełnienie tynków na elewacjach
 

Ofertę na wszystkie lub poszczególne zadania należy złożyć do dnia 12.07.2022r., do godz. 1000 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 58 w Przemyślu. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i danymi adresowymi wykonawcy, nazwą zamawiającego oraz tytułem zamówienia.
Oferty nie spełniające ww. wymogów oraz złożone po terminie nie biorą udziału w dalszym postępowaniu.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2022r. o godz. 1100 w pokoju nr 15 (Świetlica) w tut. przedsiębiorstwie.

Przewidywany termin rozpoczęcia zlecenia to: lipiec 2022r. a zakończenia październik 2022r.
Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na poszczególnych mieszkaniach (celem potwierdzenia zakresu prac).
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej na realizację zadania.

Z poważaniem

Otrzymują:
1.    Adresat.
2.    A/a.